WebZdarma.cz

 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PRACUJE VE SLOŽENÍ :

 • Mgr. Jirina Balažíková

 • Mgr. Pavla Bořkovcová

 • PaedDr. Monika Fialová
fialova@pekargmb.cz
 • Mgr. Dana Cymorková
cymorkova@pekargmb.cz
 • Anna Kovářová
kovarova@pekargmb.cz
 • Ph.D. Hana Mahnelová
mahnelova@pekargmb.cz
  • RNDr. Jarmila Mulačová
  mulacova@pekargmb.cz
  • Mgr. Daniel Přibík
  pribik@pekargmb.cz
  • Mgr. František Tumajer
  tumajer@pekargmb.cz
  • Mgr. Stanislava Tumajerová
  tumajerova@pekargmb.cz
  • Mgr.Vlastimil Volf
  volf@pekargmb.cz